Pin
Send
Share
Send


Het staat bekend als abscis (woord afgeleid van Latijn abscis, "Cut" ) op één horizontale richtingscoördinaat die verschijnt in een rechthoekig Cartesiaans vlak en dat wordt uitgedrukt als de afstand tussen een punt en de verticale as. De zogenaamde abscisas vertegenwoordigt de horizontale coördinaatas.

Deze term die ons en vele anderen aangaat, zoals het geval zou zijn met vergelijkingen of assen, zijn allemaal fundamentele en sleutelconcepten in wat analytische geometrie wordt genoemd. Dit is een wetenschappelijk gebied dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van wat de studie van de verschillende geometrische figuren is door het gebruik van een reeks technieken, algebra en wiskundige analyse, in een coördinatensysteem.

Dit gebied moet worden benadrukt dat zijn oorsprong heeft in de Cartesiaanse geometrie, de beweging die René Descartes zou ontwikkelen in de periode tussen de zeventiende en achttiende eeuw. We kunnen echter niet negeren dat het op de een of andere manier ook "het water drinkt" van differentiaalmeetkunde, ontwikkeld door de Duitse wiskundige Carl Friedrich Gauss, en van algebraïsche geometrie.

Deze laatste auteur is de geschiedenis van de wiskunde ingegaan voor verschillende vragen en onder hen moet ongetwijfeld worden opgemerkt dat hij de eerste wetenschapper was die het bewijs van de fundamentele stelling van algebra uitvoerde. Evenzo mogen we de structuur die de getaltheorie heeft gegeven en het grote aantal publicaties dat daaruit opvalt niet over het hoofd zien Arithmeticae Disquisitions.

In 1801 verscheen dit werk, dat in het Latijn is geschreven, volledig in wat de fundamentele stelling van algebra is.

de systeem referentie ten opzichte van een as (a rechtdoor ), twee (een flat ) of drie assen (in de ruimte ) die loodrecht op elkaar staan ​​en die op een bepaald punt samenvallen met de naam van coördinaat oorsprong , staat bekend als Cartesiaanse coördinaten .

Op een vlak wordt de Cartesiaanse coördinaat X genoemd abscis , terwijl de Cartesiaanse coördinaat Y zich onderscheidt door de uitdrukking "Ordelijke" .

Experts in het veld zeggen dat het Cartesiaanse systeem is gedoopt ter ere van de filosoof, wetenschapper en wiskundige René Descartes (1596 -1650 ), die zijn filosofische redenering probeerde te ondersteunen vanuit een startpunt waarop alle kennis kon worden gebouwd. Descartes , zoals velen van jullie zullen weten, wordt hij meestal beschouwd als de vader van de analytische meetkunde.

In het kader van een lineair coördinatensysteem Elk punt dat deel uitmaakt van een bepaalde lijn kan worden gekoppeld en gesymboliseerd door middel van een reëel getal (wat positief zal zijn als het een punt is dat zich rechts van O bevindt of negatief als het zich in het linkergedeelte bevindt). Het coördinatencentrum O komt overeen met de waarde 0.

een plat coördinatensysteem , anderzijds, bestaat uit twee loodrechte lijnen die elkaar kruisen bij zijn oorsprong. Elk van de punten op het vlak kan worden vertegenwoordigd door getallen.

Eindelijk een ruimtelijk coördinatenstelsel nuclea naar drie lijnen die loodrecht op elkaar staan ​​(X, Y en Z genoemd), die zich op een punt van oorsprong (0) bevinden en waarvan de punten in de ruimte kunnen worden voorgesteld door drie getallen.

Video: ANÆ boomroosters & Abscis Architecten - Project Mortsel (Juni- 2023).

Pin
Send
Share
Send