Ik wil alles weten

Ontleding

Pin
Send
Share
Send


Het heet ontleding de handeling en gevolg van ontbinding of ontbinding (dat wil zeggen, om wanorde te genereren, de delen van een verbinding te segmenteren, af te breken, in een staat van verrotting te komen of de gezonde staat te verliezen).

Vanuit het perspectief van de biologie , ontleding is een proces dat leidt tot conversie lichaam van een levend organisme in een eenvoudiger vorm van materie. In dit verband moet worden gezegd dat het lichaam na de dood van het individu begint te ontbinden: in de eerste fase wordt de emissie van gassen terwijl in een tweede fase materie begint te ontbinden en zich vloeistoffen vormen.

de autólisis (zoals de afbraak of afbraak van weefsels als gevolg van de chemische verbindingen van het lichaam bekend is) en de verrotting (dat wil zeggen het uiteenvallen van weefsels door de bacteriële werking) maakt gassen vrij, die de karakteristieke geur van de lijken genereren en de overblijfselen ontsteken. Insecten en andere organismen zijn verantwoordelijk voor de laatste fase van ontbinding.

In het bijzonder kunnen we daarom vaststellen dat vijf fasen zijn die de ontbinding van een menselijk lichaam doorlopen: fris, gezwollen, van actieve rot, van geavanceerde rot en uiteindelijk droog. Stages allemaal die vaak worden gebruikt op het gebied van criminologie.

En wanneer het lichaam van een persoon verschijnt, zullen het forensische team en de criminologen die de leiding hebben over het onderzoek de staat van ontbinding gebruiken waarin hij de tijd moet ontdekken dat genoemd slachtoffer dood is.

Er zijn meerdere factoren die de ontbinding beïnvloeden, zoals temperatuur , vocht, het oppervlak waarop het lichaam wordt onderhouden en de aanwezigheid van insecten.

Aan al deze factoren die het ontbindingsproces versnellen of niet mogen worden toegevoegd, zijn er echter andere die hetzelfde beïnvloeden. Onder hen zijn bijvoorbeeld de doodsoorzaak, de diepte waarop het lichaam is begraven, het trauma van het bovengenoemde organisme, of het heeft geregend of niet, de kleding die door de overledene is gedragen en ook het gewicht zelf en de grootte van het slachtoffer.

In het geval van de dierenwereld moet worden benadrukt dat de ontledingsfasen van een dierlijk organisme sterk lijken op die van een mens. Elke soort, op basis van zijn eigen kenmerken en kenmerken, varieert echter enigszins van het proces.

Naast al het bovenstaande kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat er twee methoden zijn om het bovengenoemde ontledingsproces te stoppen en te stoppen. In het bijzonder hebben we het over balsemen, dat al in het oude Egypte plaatsvond, of mummificatie.

Het telefoontje chemische ontleding , anderzijds, identificeert de breuk van moleculen in een procedure die aanleiding geeft tot andere kleinere moleculen of atomen. Genoemde ontleding kan spontaan plaatsvinden of worden veroorzaakt door bepaalde externe factoren die de ontleding van het molecuul in stoffen met eenvoudigere chemische basen bevorderen.

Voor de wiskundig Anderzijds is ontbinding een factorisatieproces. Bijvoorbeeld: 8 kan uiteenvallen in de factoren 4 en 2 door vermenigvuldiging (8=4×2 ).

In de dagelijkse taal is ontleding synoniem met diarree (vloeibare stoelgang).

Pin
Send
Share
Send