Ik wil alles weten

Distributieve eigendom

Pin
Send
Share
Send


Het concept van distributieve eigendom het wordt gebruikt op het gebied van algebra . Het is een van de eigenschappen van de vermenigvuldiging die van toepassing is op een som of een aftrekking. Deze eigenschap geeft aan dat twee of meer termen die aanwezig zijn in een som of in een aftrekking vermenigvuldigd met een andere hoeveelheid, gelijk zijn aan de som of aftrekking van de vermenigvuldiging van elk van de voorwaarden van de som of aftrekking met het getal.

Met andere woorden: een cijfer vermenigvuldigd met de som van twee optellingen resultaten identiek tot de som van de producten van elk van de toevoegingen door genoemde nummer .

Om de verdelingseigenschap te begrijpen, is het echter eenvoudiger om de factoren in een algebraïsche uitdrukking te observeren:

A x (B + C) = A x B + A x C

Laten we de letters vervangen door cijfers om de gelijkheid en dus de werking van de verdelingseigenschap te controleren. Als A = 4, B = 2 en C = 8:

4 x (2 + 8) = 4 x 2 + 4 x 8
4 x 10 = 8 + 32
40 = 40

We kunnen niet negeren dat wanneer we het over distributieve eigendom hebben, het praktisch onvermijdelijk is om andere eigenschappen te vermelden die ook in de wiskunde worden gebruikt. Concreet verwijzen we naar het volgende:
-Commutatieve eigenschap, waaruit blijkt dat de volgorde van de factoren het product niet verandert. Dat wil zeggen, het geeft hetzelfde resultaat vermenigvuldig 3 × 2 dan 2 × 3. In beide gevallen is het resultaat identiek: 6.
-Associatieve eigendom. In dit geval komt het erop neer dat in een vermenigvuldiging het resultaat niet zal variëren als er een verandering is in wat de manier is om de betrokken factoren te groeperen. Dat wil zeggen, het geeft hetzelfde resultaat als het wordt vermenigvuldigd (2 x 4) x 3 dan als het wordt gedaan met 2 x (4 x 3).

In het jeugdwerk wed je er al op dat kinderen deze wiskundige eigenschappen beginnen te leren kennen en ze natuurlijk te oefenen, omdat ze erg handig zijn bij het uitvoeren van tal van bewerkingen. Dus in die onderwijsniveaus worden, naast de reeds blootgestelde, nog een reeks belangrijke tips zoals deze gesteld:
-De term interne werking wordt gebruikt om duidelijk te maken dat het resultaat van het vermenigvuldigen van twee natuurlijke getallen een ander natuurlijk getal is.
-Er is een zogenaamd neutraal element binnen de vermenigvuldigingen van natuurlijke getallen. Dit is nummer 1, omdat elk getal dat ermee wordt vermenigvuldigd, vanzelf resulteert. Dat wil zeggen, 2 x 1 is 2, 3 x 1 is 3 ...

Distributieve eigendom kan ook worden toegepast met betrekking tot een aftrekking . Laten we eens kijken hoe het werkt met dezelfde waarden die we in het vorige voorbeeld hebben gebruikt:

4 x (2 - 8) = 4 x 2 - 4 x 8
4 x -6 = 8 - 32
-24 = -24

De verdelingseigenschap wordt beschouwd als een omgekeerd proces: de zogenaamde gemeenschappelijke factor . Wanneer verschillende toevoegingen een gemeenschappelijke factor hebben, is het mogelijk om de som om te zetten in een vermenigvuldiging van de extractie van de betreffende factor.

Pin
Send
Share
Send