Ik wil alles weten

Gewogen gemiddelde

Pin
Send
Share
Send


Het staat bekend als gemiddelde naar de figuur dat is het gevolg identiek of wat is het dichtstbijzijnde naar de rekenkundig gemiddelde . Het gemiddelde kan ook het punt zijn waarop een ding in het midden wordt verdeeld.

Het idee van gewogen gemiddelde wordt gebruikt om een ​​naam te geven berekeningsmethode die wordt toegepast wanneer, binnen een reeks gegevens, een van hen een groot belang . Er is daarom een ​​feit met groter gewicht dan de rest Het gewogen gemiddelde bestaat uit het vaststellen van genoemd gewicht, ook bekend als weging en gebruik die waarde om het gemiddelde te berekenen.

Met dit duidelijk kunnen we begrijpen hoe het gewogen gemiddelde wordt berekend. Eerst moeten we elk vermenigvuldigen datum door hun weging en voeg die waarden vervolgens toe. Uiteindelijk moeten we deze som delen door de som van alle gewichten.

Het meest voorkomende gebruik van deze berekening is gekoppeld aan bepaalde assessments . Stel dat, om een ​​bepaald te voltooien cursus moet een student vijf lopende examens en een eindexamen afleggen dat gelijk is aan de andere vijf examens. Dit betekent dat, als elk huidig ​​examen een weging heeft van 1 , heeft het eindexamen een weging van 5 .

De student in kwestie behaalt de volgende punten: 6 , 7 , 5 , 7 en 8 in de huidige examens en 6 in het eindexamen. Aantrekkelijk voor de formule reeds vermeld, is het gewogen gemiddelde van de cijfers van deze student gelijk aan de som van elk cijfer vermenigvuldigd met de weging (6 x 1 + 7 x 1 + 5 x 1 + 7 x 1 + 8 x 1 + 6 x 5 = 63 ) gedeeld door de som van alle gewichten (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 10 ). Het gewogen gemiddelde is in dit geval dus 6,3 .

Het belang van het gewogen gemiddelde is misschien niet duidelijk, maar integendeel techniek erg handig en dat kan een aanzienlijk verschil maken met de berekening van het normale gemiddelde. Terugkerend naar het voorbeeld in de vorige paragraaf, dat een van de meest voorkomende toepassingen van het gewogen gemiddelde in het leven van universitaire studenten weergeeft, laten we eens kijken wat zou er gebeuren als het gewicht van elke gegevens niet in aanmerking zou worden genomen : Als we eenvoudigweg de zes cijfers zouden toevoegen en ze door zes zouden delen, zouden we 6,5 behalen.

Tussen 6.3 en 6.5 lijkt het verschil onbeduidend, maar hetzelfde zou niet gebeuren als de minimale kwalificatie om te slagen de laatste was; in een dergelijk geval zou een onjuiste berekening van het gemiddelde (dat wil zeggen, door het gewicht van elke gegevens over het hoofd te zien en eenvoudig het gemiddelde uit te voeren) ertoe leiden dat de student denkt dat hij het examen met succes heeft doorlopen, hoewel dit niet waar is. Als het laatste examen uitgebreider was en een gewicht had dat vier keer groter was (20), de afstand tussen de twee uitslagen het zou echt aanzienlijk zijn, omdat het gewogen gemiddelde 4,65 zou opleveren.

Welk voordeel biedt een leraar het bestaan ​​van het gewogen gemiddelde bij het opstellen van een reeks beoordelingen? Zou je je studenten over dezelfde onderwerpen kunnen onderzoeken als je deze techniek niet had om hun cijfers te berekenen? Het belangrijkste voordeel is de mogelijkheid van groep meer dan één onderwerp of subthema in dezelfde evaluatie en bijgevolg het belang ervan in de totale reeks vergroten. Als het gewogen gemiddelde niet zou bestaan, zouden leraren twee mogelijke paden hebben:

* veel meer examens afleggen, zodat elk van hen hetzelfde belang (hetzelfde gewicht) had als de rest en het mogelijk was om het gemiddelde van de punten te berekenen met behulp van de traditionele methode;

* ten onrechte of inconsistent de prestaties van de student beoordelen, waarbij evenveel gewicht wordt toegekend aan examens die een zeer verschillende vraag hebben.

Pin
Send
Share
Send