Ik wil alles weten

Gezondheidsprogramma

Pin
Send
Share
Send


een gezondheidsprogramma het is een reeks acties geïmplementeerd door een overheid om de omstandigheden te verbeteren sanitair van de bevolking . Op deze manier bevorderen de autoriteiten preventiecampagnes en garanderen ze een democratische en massale toegang tot zorgcentra.

Gewoonlijk bestaat een gezondheidsprogramma uit verschillende delen. In principe is een introductie , met de achtergrond en missie die het programma zal vervullen. Dan een diagnose van de huidige situatie, die een synthese van evaluatie van soortgelijke plannen kan omvatten die eerder zijn ontwikkeld.

Na de diagnose, de plan (met het programmeren van activiteiten) en soms worden de details ook gedetailleerd conclusies Betreffende de verwachte resultaten.

Daarom is het gezondheidsprogramma een instrument om gezondheidsbeleid te operationaliseren door de planning, uitvoering en evaluatie van gezondheidsbevordering, preventie, behandeling en herstelacties.

Een van de fundamentele doelstellingen van de lancering van een gezondheidsprogramma zijn de het voorkomen van alle soorten ziekten en de effectieve prestaties van professionals in de respectieve gezondheidsgebieden.

Er zijn verschillende soorten gezondheidsprogramma's. Afhankelijk van het geografische toepassingsgebied kan een gezondheidsprogramma bijvoorbeeld zijn nationaal , provinciaal of gemeentelijk .

Programma's kunnen ook bedoeld zijn om aan de behoeften van een specifiek gezondheidsgebied te voldoen. Bijvoorbeeld:
* Reproductieve gezondheidsprogramma's : zij zijn voornemens algemene advies- en begeleidingsacties uit te voeren in alle aangelegenheden die verband houden met seksuele relaties en voortplanting (oriënterende gesprekken, voorschrift, aflevering van voorbehoedsmiddelen, enz.);

* Programma's voor tabakscontrole : informatie verspreiden over de gevaren van consumptie en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.

De meeste programma's vertrouwen meestal op onderwijs en om burgers bepaalde kennis van wetenschappelijk belang ter beschikking te stellen die hun eigen veiligheid kan vergemakkelijken. Als deze maatregelen gunstig worden ontvangen door het bedrijf, is het mogelijk dat catastrofes kunnen worden voorkomen van elk niveau. Deze preventieve maatregelen worden uitgevoerd op de verschillende gebieden waarop het leven van de burgers zich ontwikkelt.

Gezondheidsprogramma's in de Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie is er een verantwoordelijkheid die alle ondertekenende landen op zich nemen en die hen ertoe verplicht de bescherming van de volksgezondheid waarborgen op hun grondgebied en werken samen met de rest van de landen die deel uitmaken van het lichaam, zodat zij dit kunnen doen.

Dit heeft geleid tot een reeks studies die in de loop van de jaren zijn uitgevoerd en plannen die zijn aangepast aan de omstandigheid van elk land. Een van de belangrijkste programma's op het gebied van gezondheidsbeleid Het is de zogenaamde "Gezondheid voor groei" die tussen 2014 en 2020 zal plaatsvinden.

Het is ontwikkeld rekening houdend met de verschillende demografische veranderingen die het continent de afgelopen decennia heeft ondergaan en het heeft tot doel te genereren dat alle landen diensten krijgen van gezondheidszorg die duurzaam is en de nieuwste tools heeft ontwikkeld voor de sector.

Op deze manier konden ze hun volksgezondheidssystemen bereiken of verbeteren, en hun burgers beschermen tegen bedreigingen voor de gezondheid die over grenzen heen kunnen reiken, zoals een griepepidemie.

Dit gezondheidsprogramma zou alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie helpen om met de nodige doeltreffendheid tegen de EU te reageren economische uitdagingen en demografische veranderingen die ze voortdurend aanpassen en hun gezondheidssystemen testen.

Pin
Send
Share
Send