Pin
Send
Share
Send


Het werkwoord heraut het komt van het late Latijnse woord praeconizāre. Volgens de eerste betekenis genoemd in het woordenboek van de Koninklijke Spaanse Academie (RAE ), verwijst de term naar publiekelijk iemand of iets prijzen .

Pleiten betekent daarom ook verheffen of loven . Wie pleit, communiceert de zijne ondersteuning aan iemand of een dispositie, een project, een idee , enz., als het geschikt of nuttig voor een doel is.

Bijvoorbeeld: "De kandidaat was toegewijd aan het bepleiten van belastingvermindering tijdens de campagne", "Het kan me niet schelen wat anderen willen bepleiten, van mijn kant weet ik dat onze organisatie uitsluitend werkt om de behoeftigen te helpen", "Verschillende actrices hebben bevestigd dat ze zullen deelnemen aan de mars om juridische, veilige en gratis abortus in alle ziekenhuizen in het land te bepleiten".

Neem het geval van een activist die voorstander is van de vrede . Deze persoon neemt deel aan marsen tegen oorlogen, maakt claims voor staatsbureaus van landen met oorlogszuchtig beleid en gaat naar de media om de humanitaire tragedies aan te klagen die worden veroorzaakt door gewapende conflicten over de hele wereld. Zoals u ziet, impliceert het bepleiten van vrede het bevorderen en verspreiden van een geweldloze cultuur.

de RAE geeft ook aan dat op het gebied van religie , de actie van het pleiten wordt gedaan door de paus wanneer hij een nieuwe bisschop benoemt. Anderzijds betekent pleiten het melden van het stadhuis van Rome de deugden en aantekeningen daarvan gepresenteerd door een vorst als predikant.

Pin
Send
Share
Send