Ik wil alles weten

Planimetry

Pin
Send
Share
Send


planimetry het is een term die alleen in de 23e editie van de woordenboek van de Koninklijke Spaanse Academie (RAE) . Het concept verwijst naar de tool gericht op de meting en weergave van een deel van het aardoppervlak op een vlak.

Planimetrie kan worden begrepen als onderdeel van de topografie gewijd aan de studie van procedures en methoden die zijn ingesteld om te bereiken vertegenwoordigen op schaal de details van een land op een vlak oppervlak . Wat planimetrie doet is afzien opluchting en de hoogte om een ​​horizontale richtingrepresentatie te bereiken.

U kunt de planimetrie onderscheiden van de hoogtemeting of hipsometría , dat is de tak van de topografie die de procedures en methoden samenbrengt die worden uitgevoerd om de hoogte van elk punt weer te geven ten opzichte van een vlak dat als referentie wordt genomen. Altimetrie maakt het op deze manier mogelijk om het reliëf van een terrein weer te geven.

Het staat bekend als deskundige planimetrie aan de andere kant de objectivering van een gebeurtenis op een bepaalde plaats en de illustratie ervan door middel van een vlak in de afstanden van het proces. Het doel is dat deze planimetrie bijdraagt ​​tot de verduidelijking van het feit en tot vaststelling van de verantwoordelijkheden of fouten van de mensen erbij betrokken.

de medische planimetrie aan de andere kant verwijst het naar de denkbeeldige vlakken die als referentie worden genomen om het organisme van een mens in verschillende gebieden te verdelen en zo de anatomische studie ervan te vergemakkelijken.

Wat is planimetrische fixatie?

Het ondersteunende deel van de criminaliteit dat verband houdt met de verzameling van het lichaam en de beoordeling van het scenario waarin het heeft plaatsgevonden een misdaad ontvangt de naam van Forensische planimetrie of Planimetrische fixatie. Het bestaat uit de set illustraties die zijn gemaakt over de plaats waar de lichamen worden waargenomen en die elementen of aspecten van de scène die relevant kunnen zijn om het mysterie van de genoemde misdaad te onthullen.

Het eerste dat wordt gedaan, is de situatie van het gevonden lichaam beschrijven, waardoor de geschatte datum en tijd van zijn overlijden kunnen worden vastgesteld. Vervolgens gaan we door met het beoordelen van de hele plaats en vervolgens naar de reconstructie van de feiten is erin voorgekomen.

Voor de realisatie van dit werk observatie methode in het bijzonder dat een grondig onderzoek van de scène vereist op zoek naar bewijsmateriaal en bewijsmateriaal voor de gepleegde daad. Door deze analyse wordt het bewijsmateriaal verkregen dat de daaropvolgende verduidelijking van de feiten mogelijk maakt.

De observatietechniek kan van drie soorten zijn: veegmachine, kwadrant of spiraal, elk reageert op de manier waarop de specialisten het beschuldigende bewijs analyseren en opeisen.

De drie basisregels van planimetrie zijn: precieze oriëntatie (de plaats van de evenementen moet worden bepaald met behulp van een kompas, zodat het gemakkelijk op een kaart kan worden gevonden), strikte testzorg (wees extra voorzichtig bij het betreden van de plaats delict om het bewijs niet te bederven en behandel elke millimeter van het land alsof het heilig is) en grondige observatie van het terrein (Voordat u begint met het tekenen van de schets van het podium, is het noodzakelijk om het nauwkeurig te hebben geobserveerd om er een integraal beeld van te kunnen hebben en het zo getrouw mogelijk te kunnen vastleggen aan de realiteit).

Een van de mogelijke bewijzen die ter plaatse kunnen worden gevonden en die kunnen helpen bij het oplossen van de misdaad, is in wezen het element waarmee het is begaan. Ze kunnen vuurwapens, botte wapens, botte type, caps, splinters, etc.

Pin
Send
Share
Send